Hacettepe Üniversitesi | EN


Bilgisayar Kazaları için Önlemler

Bilgisayara Zarar Verebilecek Unsurlar

Bilgisayarı gerek donanım gerekse içinde bulunan veriler açısından tehdit eden etkenler şunlar olabilir:

Alınması Faydalı Önlemler

Yukarıdaki bilgiler ışığında bir bilgisayar kullanıcısının dikkat etmesi gereken noktalar ve alması gerekli önlemleri şöyle sıralamak mümkündür:

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Bize Ulaşın
Tel: +90 312 297 62 62
Daire Başkanlığı
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Şubat 2021
Sorumluluk Sınırı