Güvenli E-Posta Bilgilendirme Metni

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, 24 Temmuz 2020 tarihli Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi(https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg_rehber.pdf), 3.1.4.8 tedbir maddesinde belirtilen;

"Sahte ya da bütünlüğü bozulmuş e-postaların geçerli etki alanlarına sızma ihtimalini azaltmak için SPF, DKIM vb. teknoloji ve standartlar kullanılmalıdır."
ilkesi gereği, güvenli e-posta alışverişi yapabilmek için gerekli çalışmalar başkanlıgımız tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda diger kurumların e-posta haberleşmelerini sağlıklı yapabilmeleri için kendi alan adı sunucularında PTR, SPF, DKIM alan adı kayıtlarını ve DMARC politikalarını devreye almaları/ güncellemeleri tavsiye edilmektedir.

DNS kayıtlarında yukarıda bahsi geçen kayıtları güncellemeyen/yayımlamayan kurumlar ile gerçekleşen e-posta haberleşmesi kurumumuz politikaları geregi şüpheli/istenmeyen (SPAM) e-posta olarak işaretlenecektir.

Önemle bilginize.