Kurul ve Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Mustafa Gökhan Güzel Daire Başkan V. Başkan
Görkem Çoruh Daire Başkan Y. Üye
Ahum Barbaros Programcı Üye
Nazlı Özlem Onat Öğretim Görevlisi Üye
Taha Baş Mühendis Üye
Sezgi Çobanbaş Öğrenci Öğrenci Kalite Elçisi
Melike Nur Erden Öğrenci Öğrenci Kalite Elçisi