D u y u r u l a r
E-imza Temin Koşulları
EBYS üzerinden üretilen verilerin elektronik ortamda ıslak imzaya eşdeğer kullanımını sağlamak amacıyla imzaya yetkili personele "E-imza Sertifikası" temin edilmektedir.

Yeni temin işlemleri ile süresi bitmiş/bitecek e-imzaların temin işlemleri
- *İdari görevi olanlar için;
İdari görev atamaları yapılıp EBYS de kullanıcı rolleri tanımlandıktan sonra talepler ilgili birim amirliklerince Bilgi İşlem Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilerek,
(Üst yazıda kişinin idari görevi, TC no, kurumsal e-posta bilgileri bulunmalıdır)
*İdari görevler; Üniversite Yönetimi; Üniversite Etik Kurul ve Komisyon Üyeleri; Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Enstitü Anabilim Dalı Başkanı; Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü; Kurul ve Akademik Kurul Üyeleri; Harcama Yetkilisi/Gerçekleştirme Görevlisi ve yedekleri; Eczacılık/Hemşirelik/Sağlık Bilimleri/Tıp Fakültelerinde Anabilim Dalı Başkanı (HASTANE hariç); Konservatuvar Müdürü, Konservatuvar Anabilim Dalı Başkanı ile Ana Sanat Dalı Başkanı; Meslek Yüksekokul/Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcıları; İdari birimlerde İç Denetçi, Hukuk Müşaviri, Avukat, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü.
Not 1: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından e-imza temin edilmişse ikinci e-imza alınmayacaktır.
Not 2: Paraf atan personele e-imza temin edilmeyecektir.

- TÜBİTAK projesi devam eden veya yeni proje başvurusunda bulunacak akademik personel için;
E-imza talep sahibi TUBİTAK_Proje_Eimza_OnSiparis Excel formu eksiksiz doldurup idari amirliğine teslim ederek, birim yönetimi tarafından da form üst yazı ile Başkanlığımıza gönderilerek,
Not 3: Başvurusu planlanan projelerde, proje taslak adı formu yazılır, proje başvuru tarihinden 1 ay önce e-imza talep edilir.
Not 4: Başvuru sahibi Üniversite personeli olmalıdır.

- Fakülte, Enstitü Kurul ve Yönetim Kurullarında görevli akademik personel için;
E-imza talepleri birim amirliklerince Kurul_YK_Eimza_OnSiparis Excel form doldurularak üst yazıya bu form Excel dosyası olarak eklenerek (tarama yapılmadan) Başkanlığımıza gönderilerek,

yapılacak olup yukarıdaki şartlar dışında e-imza temini yapılmayacaktır.
Başvuru Formu
KAMUSM, kurum tarafından onayı verilen başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine ön başvuruya ait Nitelikli Elektronik Sertifikası Başvuru Formu bilgilendirme e-postası gönderecektir. Sertikanın üretilmesi için; bu e-postaya istinaden formun doldurularak çıktısını alıp imzaladıktan sonra "Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi (İdari Bina) P.K.74 41470 KOCAELİ" adresine bireysel olarak gönderilmelidir.
Başvuru formu onaylama işlemi e-imzalı veya e-onaylı olarak yapıldıysa evrak gönderilmesine gerek yoktur.
Başvuru Takip
Başvurunuzu tamamladıktan sonra tüm süreci Kamu SM Online İşlemler sayfasından GİRİŞ yaparak takip edebilirsiniz.
Bilgilendirme e-postasını bulamayanlar
KAMUSM'ye ön sipariş talebi iletildiği halde e-postalarına gelen başvuru linkini bulamayanlar Online İşlemler > NES İşlemleri > Bireysel İşlemler > Başvuru İşlemleri menüsünden de başvuru formlarına ulaşabilirler.
ÖNEMLİ : Yeni üretilmiş sertifika, eski sertifikanın süresi bittiğinde geçerli olacaktır. Eski sertifikanın süresi dolduktan sonra yeni sertifikayı PIN alma işlemlerini tamamlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Yardım için KAMUSM Online İşlemler > NES İşlemleri > Bireysel İşlemler > PIN Oluşturma/Kilit Çözme sayfasını kullanabilirsiniz.
E-imza Sürücü Kurulumu
E-imza ile ilgili sertifika sürücü kurulum yardımı için KamuSM Çağrı Merkezini (444 5 576) arayabilir veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sorun Bildirim Destek sayfasından form doldurarak yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı kaynaklı arıza, kayıp/çalıntı, PIN-PUK blokesi ve kimlik bilgisi güncellemesi gibi durumlarda güncelleme bedeli sertifika sahibi tarafından karşılanacaktır.