Şifre Değiştir

Güvenlik nedeniyle 04 Aralık 2012 tarihinden itibaren Otomatik Şifre Değiştirme Sistemi'ne geçilmiştir. Bu sistemde, kullanıcılarımızın 90 günde bir http://portal.hacettepe.edu.tr adresinden veya SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE ara yüzünden şifresini güncellemesi gerekmektedir. Güncelleme yapılmaması durumunda kullanıcılar, web mail veya posta istemcileri üzerinden e-postalarına ulaşamayacaklardır.
Kullanıcıların, e-posta şifrelerinin güvenliğini sağlamak için gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermeleri ve bu sistem dâhilinde şifrelerini güncel tutmaları kullanıcıların lehine önem arz etmektedir.”
Şifrenizi aşağıdaki adımları takip ederek SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE değiştirebilirsiniz.

1-portal.hacettepe.edu.tr adresinden HÜ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Portal ekranına giriş yapınız.

2-HÜ E-posta butonuna tıklayınız.

3-hacettepe.edu.tr uzantısı olmadan kullanıcı adınızı ve geçici şifrenizi yazarak giriş yapınız.

4-Giris yaptıktan sonra Options>Global>Change Password ( Seçenekler>Genel>Parola Değiştir ) menüsünden şifrenizi değiştiriniz.

Geçici Şifre Değişikliğinde Dikkat Edilecek Hususlar

1-Seçeceğiniz şifre, 8 karakter olmalıdır.

2-Seçeceğiniz şifre bir büyük harf, bir küçük harf, iki rakam (ardışık olmamalı), bir özel karakter ( ? İşareti, * işareti, ! İşareti gibi ) ve üç küçük harf içermelidir.

3-Seçeceğiniz şifre, teknik sınırlamalar nedeniyle "ı,I,g,G,s,S,ü,Ü,ö,Ö,ç,Ç" harflerini içermemelidir.