Başvuru İşlemleri

İdari görev nedeniyle e-imza talebinde bulunulacak personel için, idari amirlikler tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na üst yazı ile e-imza talebi gönderilir. Yazıda ilgili personelin TC no ve kurumsal e-posta bilgileri de bulunur.

TÜBİTAK proje başvurusunda bulunacak/devam eden projeleri bulunan akademisyenler için e-imza talepleri, bireysel olarak TUBİTAK_Proje_Eimza_OnSiparis Excel form doldurularak idari amirliklerine (Dekanlık, Enstitü, Rektörlük, Genel Sekreterlik...) teslim edilerek, ilgili birim yönetimi tarafından form üst yazı ile Başkanlığımıza gönderilir.

Fakülte, Enstitü Kurul ve Yönetim Kurullarında görevli akademik personel için;
E-imza talepleri birim amirliklerince Kurul_YK_Eimza_OnSiparis Excel form doldurularak üst yazıya bu form Excel dosyası olarak eklenerek (tarama yapılmadan) Başkanlığımıza gönderilir.

Başkanlığımız tarafından e-imza alımı için kurum onayı Kamu SM ye iletilir.
Diğer koşullarda üniversite tarafından e-imza temin/yenileme işlemleri yapılmayacaktır. (05.11.2020)

Kurum tarafından e-imza kurum onayı Kamu SM ye iletilen personelin başvuru yapması:
Kamu SM başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine ön başvuruya ait Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu bilgilendirme e-postası gönderecektir.
aktif e-imzası olanlar (yenileme) "e-imzalı başvuru" yaparak tamamlar,
aktif e-imzası olmayanlar "ıslak imzalı başvuru" ile işleme devam ederek başvuru formunu yazıcıdan alır, imzalar ve
Adres: Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi (İdari Bina) P.K .74, Gebze 41470 KOCAELİ adresine bireysel olarak posta yolu ile gönderir.

Kamu SM'ye ön sipariş talebi iletildiği halde e-postalarına gelen başvuru linkini bulamayanlar Kamu SM web sayfası Online İşlemlere GİRİŞ yaptıktan sonra NES İşlemleri -> Bireysel İşlemler -> Başvuru İşlemleri menüsünden başvuru formuna ulaşabilirler.