Mevzuat

KANUNLAR

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
23.01.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete
Bu Kanun, elektronik imzanın hukuki yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

YÖNETMELİKLER

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete
Bu Yönetmelik, elektronik imzanın hukuk, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

TEBLİĞLER

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.01.2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmi Gazete
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6.maddesi değiştirilmiştir.

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete
Bu Tebliğ, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın oluşturulması, yayımlanması, yenilenmesi, iptali ve arşivleme süreçleri dahil olmak üzere ESHS'nin işleyişine, imza oluşturma ve doğrulama verilerine, sertifika ilkelerine ve sertifika uygulama esaslarına, imza oluşturma ve doğrulama araçlarına, ESHS'nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline, zaman damgasına ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

TELEKOMÜNİKASYON KURUL KARARLARI

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'ne İlişkin Kurul Kararları
18.04.2007 tarihli ve 2007/DK-77/760 sayılı

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

KAMU SM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (GENELGELER)

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Amaç: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ihtiyaçlarının tek merkezden sağlanması

2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi